Bescherm uw bedrijf tegen cyberrisico’s

We leven in een digitale wereld. Elk bedrijf dat technologie of data gebruikt, riskeert een inbraak op zijn computersysteem. Die dagelijkse blootstelling aan cyberrisico’s vraagt de juiste aandacht én actie.
cyberverzekering

Daarom organiseerde Carglass® een webinar (33') met Jo Berghs, onafhankelijk verzekeringsmakelaar én expert in cyberrisico’s en de gevolgen daarvan. Want die reiken verder dan de schade aan uw computersysteem. “Een cyberrisico vormt ook een risico op financieel verlies, verstoring van de productie en schade aan uw bedrijf. Snel handelen is cruciaal”, zegt Jo Berghs.

Oorzaken van een cyberrisico

Cybercriminaliteit kent verschillende vormen én evolueert dagelijks. Jo Berghs bespreekt de belangrijkste oorzaken:

 • Een computervirus is een vorm van schadelijke software. Het is een computerprogramma dat zich in uw bestanden nestelt, bijvoorbeeld in uw besturingssysteem.
 • Hacking is zich illegale toegang verschaffen tot uw bestanden, en uw data misbruiken en/of beschadigen.
 • Phishing betekent uw persoonlijke gegevens verkrijgen via valse e-mails, smartphoneberichten of websites.
 • Ransomware zijn vergrendelde bestanden op uw computer.
 • Malware is de schadelijke software die zorgt voor de vergrendeling.
 • Een DDoS attack of distributed denial of service is de vrijwillige overbelasting van uw server zodat uw website of internetdienst niet meer werkt.
 • Een datalek doet zich voor wanneer criminelen persoonlijke gegevens via uw bedrijf te pakken krijgen, vernietigen en/of wijzigen.
 • Ook menselijke fouten veroorzaken cyberrisico’s.
 • Cyberdiefstal is letterlijk diefstal van uw data, zoals informatie of programma’s.

Gevolgen van een cyberaanval

Elk cyberrisico betekent slecht nieuws voor uw bedrijf. Want wat zijn de gevolgen van dataverlies? En hoeveel kost een dag niet bereikbaar zijn? Jo Berghs gaat er dieper op in. Na een cyberaanval verliest uw onderneming zijn:

 • beschikbaarheid
 • integriteit
 • vertrouwen

“De gevolgen van cyberrisico’s gaan ver. Uw bedrijf lijdt gezichtsverlies naar derden toe”, vertelt Jo Berghs. Daarna doet de verzekeringsmakelaar de financiële gevolgen uit de doeken. Die situeren zich in drie domeinen:

 • de operationele impact, zoals productverlies of -stilstand, omzetdaling, imago- en reputatieschade en dataverlies
 • juridische gevolgen, zoals schadevergoedingen aan derden, verdedigingskosten, administratieve en strafrechtelijke boetes
 • bijkomende kosten, zoals die voor het onderzoek, uw systeem- en dataherstel, crisismanagement of losgeld bij afpersing

“De kostprijs van een schadegeval door een cyberrisico loopt gemakkelijk op tot 20.000 euro”, zegt Jo Berghs. “Ongeveer 15 procent van de schadegevallen resulteert in een kostenplaatje van 20.000 tot 100.000 euro. Voor de overige schadegevallen gaat het om meer dan 100.000 euro.”

Een cyberincident: wat nu?

Onderging uw bedrijf een cyberaanval? Dan moet u onmiddellijk actie ondernemen – op verschillende fronten:

 • crisismanagement installeren
 • de oorzaak onderzoeken
 • communiceren naar medewerkers, klanten …verloren data opnieuw samenstellen
 • losgeld betalen
 • uw imago herstellen

Kortom: beter voorkomen dan genezen.

Voorkomen van een cyberaanval

Helemaal vermijden, is onmogelijk. Want cyberincidenten gaan nooit meer weg. Waarom niet? De digitale ontwikkelingen gaan razendsnel en cybercriminelen zijn extreem creatief. Toch zijn er zinvolle maatregelen die uw cyberrisico’s beperken. Carglass® legde de vraag voor aan Jo Berghs. Hij antwoordde met een duidelijk overzicht van doeltreffende richtlijnen:

 • bewustmakingsopleiding plannen
 • gebruikersopleiding voorzien
 • regelmatig een back-up maken
 • sterke wachtwoorden gebruiken
 • paswoorden nooit doorgeven
 • ICT-systeem up-to-date houden
 • regels opstellen voor veilig internetgebruik
 • elke mail checken vóór u die opent

Voordelen van een cyberverzekering

"Veel ondernemers en particulieren achten zich immuun voor cyberaanvallen”, weet Jo Berghs. “Maar cijfers leren ons dat iedereen slachtoffer kan worden van een cyberaanval. De oplossing? Een cyberverzekering afsluiten. Die beperkt én vergoedt de verzekerde schade.”

Een cyberverzekering dekt drie domeinen. We onderscheiden:

 • een bijstandsluik, zoals ICT, juridische kosten, PR- en crisisbijstand
 • eigen schade, zoals onderzoekskosten, afpersing, erelonen van experts, cyberdiefstal, administratieve boete, bedrijfsschade, wedersamenstellingskosten en communicatiekosten
 • schade aan derden, zoals verdediging virus of corrupte data, verspreiding van gevoelige info van klanten en schending van de geheimhoudingsplicht

“Het is mogelijk dat in andere verzekeringscontracten ook een waarborg is voorzien. Die dekt bepaalde gevolgen van een cyberincident”, besluit Jo Berghs. Dat gaat bijvoorbeeld over:

 • beroepsaansprakelijkheid
 • algemene aansprakelijkheid
 • crime-verzekering
 • brandverzekering

Denkt u na over de afsluiting van een cyberverzekering? Dat is slim gezien. Stel wel enkele belangrijke vragen:

 • Welke partij zorgt voor de ICT-bijstand?
 • Welke partij verleent juridische bijstand?
 • Welke reactietijden zijn er voorzien?
 • Wat is de bereikbaarheid van uw contactpersoon?
 • Hoe zit het met de territorialiteit?
 • Wat is de tussenkomst van beperkte tot verzekerde limieten?
 • Welke vrijstellingen zijn van toepassing?
9 december 2021