Veiligheid: kunnen uw ogen u bedriegen?

In de moderne auto zijn camera's en sensoren uw ogen. Zoals u beslissingen neemt op basis van wat u ziet, nemen computerprogramma's in autonome auto's beslissingen op basis van de informatie van camera's, sensoren, radars en lidars.

Wat als sensoren liegen?

Om correcte informatie te verzamelen moet de apparatuur letterlijk millimeterprecies afgesteld of gekalibreerd zijn. Een camerastandpunt dat één graad uit de correcte hoek staat is al genoeg om compleet foute informatie over een langere afstand te krijgen. De camera achter de voorruit krijgt dan een andere focus, waardoor het gezichtsveld niet meer conform is met de rijrichting. U ziet dus iets anders dan wat u moet zien, alsof u schuin kijkt in plaats van rechtdoor.

Het effect van foute kalibratie

Belron® onderzoekt en test wat de gevolgen kunnen zijn van fouten in de herkalibratie. Als we het doelbord bewust verkeerd uitlijnen tijdens de herkalibratie, bijvoorbeeld, stellen we vast dat de camera de omgeving anders interpreteert. Dat heeft gevolgen voor rijhulp- en veiligheidssystemen. Zo werkt het automatisch noodremsysteem mogelijk niet correct waardoor het risico op botsing kan verhogen. Of de rijvakassistent krijgt foute informatie en dreigt rijvaklijnen te overschrijden, tenzij de bestuurder compenseert.

camera-kalibratie_juist_fout

Vertrouw op onze expertise

U kent ons: wij gaan niet over een nacht ijs als het op veiligheid aankomt. We volgen strikt de richtlijnen van de fabrikanten voor het correct plaatsen van het doelbord en zorgen voor een foutloze herkalibratie. Zodat camera's en sensoren niet liegen. En uw ogen u niet bedriegen.

5 oktober 2020