Spectaculaire stijging van ADAS-systemen in Europa

Eén wagen op vier beschikt vandaag de dag al minstens over adaptive cruise control (ACC), automatisch noodremsysteem of rijstrookondersteuning (lane departure warning). Een steeds groter aandeel van het wagenpark beschikt over innovatieve systemen, ook ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) genoemd, die de bestuurder ondersteunen en ongelukken helpen vermijden.

Vooral bij Europese bestuurders vallen veiligheidssystemen als adaptive cruise control, automatisch noodremsysteem of rijstrookondersteuning bijzonder in de smaak. Voor Carglass® is veiligheid steeds een topprioriteit en als pionier op de markt blijft de autoglashersteller dan ook de technologische evoluties op de voet volgen om zijn uitmuntende dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

Een steeds groter aandeel van het wagenpark beschikt over uiterst innovatieve systemen die bestuurders kunnen helpen tijdens het rijden. Deze waaier aan rijhulpsystemen, ook ADAS-systemen (Advanced Driver Assistance Systems) genoemd, dragen elk op hun beurt bij tot de veiligheid van de bestuurder: adaptive cruise control zorgt ervoor dat de wagen een voorliggend voertuig volgt tot een maximaal ingestelde afstand, autonomous emergency braking laat de wagen autonoom remmen en beperkt of voorkomt op die manier zelfs een aanrijding, of lane departure warning waarschuwt de bestuurder indien hij of zij ongewenst de rijstrook(lijn) overschrijdt.

Opmerkelijke trend in Europa

Vooral het rijhulpsysteem dat de wagen autonoom laat remmen, is in Europa uiterst populair. Volgens ‘s werelds toonaangevende consultancybureau voor de auto-industrie SBD Automotive, beschikken meer dan één op de drie huidige voertuigen in Europa al over dit noodremsysteem. Tegen 2020 zou maar liefst 76% van alle nieuwe voertuigen in Europa met autonomous emergency braking uitgerust zijn, wat een procentuele verdubbeling betekent ten opzichte van vandaag. Ook voor de lane departure warnings zien we een sterke toename: binnen vier jaar zou 65% van alle nieuwe voertuigen in Europa uitgerust zijn met dit technisch hulpmiddel, wat wederom een procentuele verdubbeling betekent ten aanzien van de huidige situatie.

Ook verzekeringsmaatschappijen zien dat ADAS-systemen steeds meer ingeburgerd raken en dat de systemen ongelukken helpen te vermijden. Zij spelen dan ook graag in op deze trend: verschillende maatschappijen brengen een verzekeringspolis op de markt, die korting geeft aan diegenen die investeren in veiligheidsopties in de wagen. Onder meer rijhulpsystemen voor parkeerhulp en aanrijdingswaarschuwing komen in aanmerking.

ADAS-systemen zijn echter niet overal even populair. Cijfers tonen aan dat het aantal systemen in de Verenigde Staten wel gestaag toeneemt, maar de procentuele aanwezigheid in de wagens hinkt sterk achter op de Europese cijfers. Momenteel beschikken volgens SBD Automotive slechts 18% van de nieuwe wagens in de Verenigde Staten over het lane departure warning systeem, ten opzichte van één derde in Europa. De prognoses zijn ook beduidend lager: tegen 2020 wordt in de Verenigde Staten verwacht dat het automatische noodremsysteem slechts in 14% van de nieuwe wagens geïnstalleerd zal zijn. Voor Europa wordt 76% verwacht, wat met name wordt veroorzaakt door het door de EU verplicht stellen van noodremsystemen in nieuwe auto’s.

Carglass® herkalibreert deze hightech veiligheidssystemen

Een groot deel van deze veiligheidssystemen maakt gebruik van een camera die achter de voorruit is ingebouwd. Het vervangen van dergelijke voorruiten met camera vereist dus de nodige precisie en expertise. Verschillende autoconstructeurs schrijven bovendien voor dat deze technologische systemen na elke voorruitvervanging gekalibreerd moeten worden met speciaal gereedschap en diagnosetoestellen.

Dit is de reden waarom Belron Technical, de speciale R&D afdeling van het moederbedrijf van Carglass®, als pionier op de markt afgelopen jaren de nodige investeringen heeft uitgevoerd om deze voorschriften te kunnen opvolgen. Dankzij een intensieve samenwerking vorig jaar met Hella Guttmann, wereldwijd erkende specialist ter zake, kan Carglass® wereldwijd rijhulpsystemen herkalibreren. Naast de investeringen om het vereiste materiaal aan te schaffen genoten ook de medewerkers van Carglass® bijkomende opleidingen om voorruiten met deze ontwikkelingen en systemen deskundig te kunnen vervangen en de klanten veilig terug op weg te kunnen helpen.

Tegen 2020 moet één derde van de te herstellen voorruiten geherkalibreerd worden

Ook Carglass® België stelt de opkomende trend vast: twee jaar geleden beschikten zo’n 1,6% van de te herstellen autovoorruiten over rijhulpsystemen. In 2015 nam dat aantal drastisch toe en dienden al 2,5% van de autovoorruiten te worden geherkalibreerd na de vervanging. De populariteit van de rijhulpsystemen is het grootst binnen het leasesegment. Hier nadert het herkalibratiepercentage voor sommige maatschappijen nu op de 10%. Deze cijfers impliceren dat het aantal herkalibraties na voorruitvervanging bij Carglass® België een stijging van bijna 65% op jaarbasis kende, wat de trend van de steeds meer toenemende aanwezigheid van ADAS systemen in wagens enkel maar bevestigt.

Op basis van deze cijfers, kan worden verwacht dat tegen 2018 zeker 10% van alle autovoorruiten die vervangingen worden in België ook geherkalibreerd zullen moeten worden. Tegen 2020 zou dit oplopen tot 30% van alle te herstellen autovoorruiten.

Voor Caroline Ameloot, Sales & Marketing Director, kadert dit aanbod binnen een bredere strategie van Carglass® om de nieuwste technologieën te integreren in haar dienstverlening: “Weinig mensen weten hoeveel technologie in een autovoorruit geïntegreerd is. Het is voor ons cruciaal om te blijven investeren in productontwikkeling en zo de veiligheid van onze klanten te garanderen.” Deze dienst wordt in alle Carglass® Service Centers aangeboden.

7 maart 2017