Minder files door coronacrisis

In het voorjaar zagen de statistici van het Vlaams Verkeerscentrum een historische terugval van het verkeer en de files. De filezwaarte op het Vlaamse snelwegennet lag maar liefst 93% lager dan gebruikelijk.

Sinds augustus leidt ook de tweede virusgolf tot minder verkeer. Begin oktober zagen we 30% minder files dan op gewone weekdagen.

Eerste virusgolf: nooit minder files

In april daalde het aantal kilometers afgelegd door alle voertuigen spectaculair. We legden 66% minder kilometers af met de auto. Het vrachtverkeer deed een kwart minder dan op normale weekdagen.
Bijgevolg vielen ook de filecijfers terug tot een historisch minimum: 93% minder filezwaarte. De structurele files rond Brussel en Gent losten volledig op. Rond Antwerpen viel de filedruk op werkdagen terug op 10%. De files daar waren te wijten aan grenscontroles, werken en ongevallen.

Zomers optimisme veroorzaakt meer files

Het vooruitzicht op versoepelingen in de coronamaatregelen bracht het verkeer weer gestaag op gang. Ook de drukte op de snelwegen keerde terug. Half juli was er zelfs iets meer vrachtverkeer dan normaal op werkdagen (+5%), terwijl het autoverkeer net onder zijn gebruikelijke niveau bleef (-4%). En daar waren ook de files weer. Begin juli bleef de filezwaarte in Vlaanderen op drievierde van de gewone waarde steken.
Jaarlijks zien we de verkeersdrukte en de structurele files afnemen in de vakantiemaanden juli en augustus. De restfiles zijn dan doorgaans te wijten aan werkzaamheden en incidenten op de weg. Dit jaar lag de filezwaarte halfweg juli opmerkelijk genoeg meer dan de helft boven het niveau van 2019 (+55%).

Besmettingengolf

De maatregelen werden opnieuw strenger en meteen vertaalde dit zich in economische vertraging met een weerspiegeling in de afname van verkeersdrukte. Op werkdagen lag het autoverkeer 12,4% lager in augustus ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De filezwaarte lag 54% lager.
In de werkweek van 1 oktober (40) lag de filedruk nog altijd 27% lager dan in dezelfde week in 2019. Het autoverkeer lag 12,3% lager. Het vrachtverkeer lag opnieuw iets hoger in week 40 (+3,3%) in vergelijking met vorig jaar.

De verstrenging van de maatregelen naar het einde van 2020 zorgden opnieuw voor verkeersinkrimping. In de eerste werkweek van 2021 lag de filedruk gemiddeld zo'n 80% lager dan in dezelfde week in 2019.

Filezwaarte snelwegen Vlaanderen

 

17 maart 2021