Herkalibratietechnologie voor autoruiten en carrosserie

Was Carglass® de eerste autoruitvervanger die investeerde in apparatuur en opleidingen voor de herkalibratie van voorruitcamera's, vandaag zijn we opnieuw de technologiepionier op de markt van carrosserieherstellers.

Als eerste hersteller zijn we in staat om alle meet- en beeldinstrumenten van rijhulp- en veiligheidssystemen die rond de auto zitten, te lezen, te evalueren en te herkalibreren. En dat voor alle merken. Na elke herkalibratie ontvangt de bestuurder daarvoor een certificaat.

1. Realtime technologie voor herkalibraties na voorruitvervanging

Bij het vervangen van een voorruit koppelen we de rijhulpcamera, die achter de voorruit zit, los. Na afloop moeten we de camera herkalibreren zodat hij weer correcte beelden kan doorsturen naar het rijhulpsysteem. Dankzij het technologisch vernuft van onze partners Hella Gutman en asTech® herkalibreren we met de meest actuele software. Dat is nodig gezien de snelheid waarmee de meet- en informatieapparaten van de rijhulp- en veiligheidssystemen rond de auto evolueren.

De multimerkherkalibratietool van asTech® gebruikt de software van de autofabrikant door verbinding te maken met het elektronische systeem van de auto via internet. Zo zijn we in staat om als enige op de markt zo goed als alle voertuigen onmiddellijk na een voorruitvervanging te herkalibreren.

Statische en dynamische herkalibratie

We doen dat strikt volgens de richtlijnen van de constructeurs. Veruit de meesten leggen een herkalibratie op na een voorruitvervanging. Voor Carglass® betekent dat een extra stap na de vervanging en we noemen dat een statische herkalibratie.

Een kleine minderheid autobouwers bestempelt een aantal rijhulpsystemen als zelf-herkalibrerend: zo'n 2%. Dat wil zeggen dat ze zichzelf al rijdend als het ware resetten zodra de bestuurder zich opnieuw in het verkeer begeeft. Belron® heeft deze systemen uitgebreid getest en daaruit blijkt dat er geen garantie is dat deze dynamische herkalibratie automatisch opstart, noch dat de herkalibratie correct verloopt.

Constructeurs stappen dan ook stilaan af van dit systeem en opperen dat deze zogenaamde zelf-herkalibratie best geïnitieerd wordt vóór de consument weer de baan op gaat. Belron® heeft dan ook besloten om dit voor elk zelf-herkalibrerend systeem te doen. Op die manier zorgt Carglass® ervoor dat alle rijhulpsystemen in hun volledige functionaliteit hersteld zijn vóór de klant met zijn voertuig uitcheckt. Dat betekent dat de monteur zelf de eerste rit na de voorruitvervanging uitvoert. Hij gebruikt daarbij een diagnostisch instrument dat het functioneren van alle systemen meet.

Zo kunnen wij altijd garanderen dat alle rijhulp- en veiligheidssystemen weer perfect werken.

2. Carglass® Carrosserie eerste carrosseriehersteller die multimerkcamera's herkalibreert

Werkelijk overal in de carrosserie zitten camera's, sensoren en andere meetapparaten van diverse merken. Texa ontwikkelde daarvoor een compleet assortiment modulaire multimerkenapparatuur: het Radar- en Camerakalibratiesysteem. Dankzij dat systeem zijn we in staat om alle multimerkapparaten die informatie verzamelen voor rijhulp- en veiligheidssystemen heel precies opnieuw af te stellen. Dat moet gebeuren na elke carrosserieherstellling in de buurt van de apparatuur en producenten schrijven daar bindende richtlijnen voor uit.

Verschillende voertuigen vragen verschillende kalibratiepanelen die op het Texa Radar- en Camerakalibratiesysteem passen. Dat is elektronisch verstelbaar voor het nauwkeurig positioneren ten opzichte van de vloer en het voertuig - met behulp van zelfcentrerende wielklemmen en positioneringsmatten - volgens de instructies van de verschillende fabrikanten.

De diagnostische software begeleidt de speciaal opgeleide monteur stap voor stap in het herkalibratieproces:

  1. maak verbinding met het diagnosesysteem,
  2. automatische voertuigherkenning of voer het autotype in,
  3. diagnosescan,
  4. maak verbinding met het systeem van de wagen,
  5. correcte positionering van het aparaat ten opzichte van het voertuig, met behulp van de per voertuig ontwikkelde hulpbestanden,
  6. herkalibratie en aanpassingen met behulp van de instructies op het scherm,
  7. rapport over de uitgevoerde herkalibraties.

Texa werkte ook de training uit voor de monteurs die zich specialiseren in het werken aan de delicate elektronische hulpsystemen van verschillende fabrikanten.

Waarom kiezen voor Carglass®?

Carglass® is uw vertrouwen waard. We blijven investeren in mobiliteit, veiligheid en klantentevredenheid. Daarbij staan de noden en wensen van onze klanten en partners centraal.

We zetten in op veiligheid en preventie

Door correcte herkalibratie volgens de instructies van de fabrikant, doen we wat nodig is voor een goede werking van rijhulp- en veiligheidssystemen. Daarmee dragen we bij aan de veiligheid van de bestuurder en zijn passagiers. En aan de algemene veiligheidspreventie in het verkeer.

We voelen ons verantwoordelijk

Daarom leven we de instructies van de fabrikanten strikt na. We lossen uw belofte aan uw klanten in: na herstelling krijgen ze hun wagen terug in de veilige staat van voor de schade.

We waken over de veilige werking van alle systemen

We doen meer dan klanten van ons verwachten. Zo maken we een scan van alle rijhulp- en veiligheidssystemen voor en na de herstelling: we stellen vooraf een diagnose en na de ingreep vergewissen we ons opnieuw van de gezonde werking van de systemen. De herkalibraties gebeuren vakkundig, nauwkeurig en met de beste apparatuur. Na elke herkalibratie ontvangt de bestuurder daarvoor een certificaat.

We gebruiken spitstechnologie

We beschikken over databases met de informatie en instructies van alle constructeurs. Belron® Technical verzekert ons van de beste uitrusting en gereedschappen. We werken met de apparaten, software, kalibratietools en doelborden van Texa voor het herkalibreren van camera's, sensoren, radars en lidars aan de carrosserie. Voor de herkalibratie van voorruitcamera's doen we beroep op asTech met apparatuur om vanop afstand, in realtime, in te loggen op de systemen van de constructeur. We gebruiken spitstechnologie voor het ondersteunen van batterijen in hybride en elektrische auto's en het uitlijnen van banden.

De visie van Carglass®

De uitgangspunten voor de filosofie die alle activiteiten van Belron® drijft zijn echte zorg en opgebouwd vertrouwen. Onze bekommernis voor de veiligheid van bestuurders, passagiers en andere weggebruikers is daar een rechtstreeks gevolg van. Daarom doen we er alles aan opdat de veiligheidssystemen aan auto's optimaal functioneren. Dus checken we bij de auto's die aan onze zorg zijn toevertrouwd meerdere keren of alles goed werkt. Na een demontage herkalibreren we nauwgezet alle systemen volgens de voorschriften van de constructeur. En dat voor alle merken.

Daarmee zijn we het eerste multimerkherstelnetwerk in België.

4 september 2020